общи-условия

общи-условия

Общи Условия

Общи условия за резервации във Хотел Его гр. Пловдив

 

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

ХОТЕЛ ЕГО се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по резервация, в пълното им количество според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка.

В резервацията, като бебета се приемат деца на възраст до 1,9 години към датата на пристигане. В резервацията, като деца се приемат гости на възраст от 2 години до 11.9 години, към датата на пристигане. Гост, навършил 12 години към датата на настаняване, се отчита като възрастен.

Резервации и запитвания може да направите по следните начини:

  • На нашия уеб сайт – www.hotelego.info
  • На e-mail: info@hotelego.info
  • По телефона : +359 32 63 62 61

ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ, ГАРАНТИРАНИ РЕЗЕРВАЦИИ

 

Резервация и запитване по e-mail или през формата за запитване на уебсайта.

При избор на този метод на резервация, е необходимо да изпратите кратко запитване на нашият email : info@hotelego.info  или чрез формата за запитване на нашия уебсайт www.hotelego.info , с всички желани параметри  - име на гост, база на изхранване, брой нощувки, брой възрастни и деца/възраст/, след което ще Ви бъде изпратена ценова оферта за настаняване. При потвърждението и в срок от 4 дни след получаване на офертата следва да заплатите депозит в размер на 100% от калкулираната сума. Вие може да заплатите резервацията си с кредитна/дебитна карта или по банков път.

Цените в интернет страницата на Хотел Его са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Приемани кредитни карти:

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

След като създадете и потвърдите резервацията, и пристъпите към нейното заплащане се отваря платежната страница на БОРИКА. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда на БОРИКА, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за online разплащания, е необходимо да активирате тази услуга и да получите Вашият секретен код, който да използвате в онлайн разплащанията си. Активацията може да направите на всеки банкомат (ATM) в мрежата на БОРИКА.

Стъпките, по които може да активирате услугата си и да получите Вашия секретен код са:

  1. Поставете Вашата карта в банкомата. Изберете "Други услуги".
  2. Изберете от менюто на банкомата опцията "Плащане чрез Интернет".
  3. Изберете от менюто на банкомата "Секретен код на БОРИКА".
  4. На екрана на банкомата се появява съобщение за успешно генериране на Вашият секретен код.

На касовата разписка, която ще Ви бъде отпечатана, ще намерите секретният код, който Ви е необходим за онлайн разплащания с Вашата дебитна карта.

Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след плащането, Търговецът няма достъп до данните от картата на картодържателя.

При успешна трансакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате и задължително запазвате.

В момента на online потвърждение на резервацичта споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане.

След успешно заплащане на стойността, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

Моля, да имате предвид, че гости без предварително 100% заплащане на резервацията, няма да бъдат настанени.

Хотел Его запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

Важно:

Не се приемат резервации, при които резервиращият е посочил в авторизационната си форма чужда дебитна/кредитна карта. Ако резервиращият не може да посочи собствена дебитна/кредитна карта, за да гарантира резервацията си с авансово плащане може да я плати през виртуалния ПОС терминал в он лайн модула на интернет сайта на хотела или да направи банков трансфер.

За резервации, при които лицето, правещо резервацията е различно от ползвателя на резервацията, авансово плащане през физически ПОС терминал без присъствие на картата не се приема. В тези случаи, препоръчваме на клиентите да заплатят авансово престоя си през виртуалния ПОС терминал в он лайн модула на интернет сайта на хотела или с банков трансфер.

При резервация с начална дата следващия ден и в случаи, когато има не повече от три дни между датата на резервацията и датата на настаняването, препоръчваме да използвате възможността да резервирате и заплатите престоя си директно през нашия он лайн модул, което ще ускори процеса на приемане, обработка, потвърждение и гарантиране на резервацията Ви.

Чрез банков трансфер

При заявяване на желание за заплащане на резервация чрез банков трансфер е необходимо да изпратите копие от платежно нареждане или вносна бележка на e-mail: info@hotelego.info , като задължително впишете Вашето име и името на хотела, като основание за плащане.

След успешно заплащане на стойността на резервацията по оферта, Вие ще получите фактура за авансовото плащане и потвърждение за гарантирана резервация.

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с резервации във Хотел Его до e-mail: info@hotelego.info  или на телефон: +359 32 63 62 61.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

Хотел Его си запазва правото да начисли, удържи и изисква от клиентите всички суми за неустойки по анулирани, променени или предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените анулационни условия:

Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.

При анулация след този период като неустойка се удържа сума равностойна на 3 нощувки.

В случай на непристигане или по-ранно заминаване общата сума на резервацията се задържа като неустойка.

Промени по резервации не се приемат (смяна на имена, смяна на дати, брой гости)

 В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на ОРО-2 ЕООД.

*Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации: В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Хотел Его си запазва правото по свое усмотрение да премества  гости в хотел от по-висока категория!

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА-ФОРСМАЖОР

Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол (с изключение на уреждането на плащанията), което включва без ограничения природни бедствия, военни действия, стачки, епидемии, земетресение, пожар, наводнение, решения на правителството. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия Договор, на която са причинени. Двете страни по Договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства.

ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервацонния отдел на Хотел Его

„ОРО-2” ЕООД с ЕИК 1112523931, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 32, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679.

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.